Tra cứu thông tin xe khách,bến xe khách
 Tìm kiếm nhanh tuyến xe
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
 • Xếp theo giá
 • Các hãng xe
 • Nơi xuất phát
 • Nơi đến
 • 140,000

  vnd

 • Xe khách Hồng Trường

  Hành Trình :
  Cao Bằng Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 140,000

  vnd

 • Xe khách Hồng Trường

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Cao Bằng

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Xe khách Hiệp Tiến

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh An Giang

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Xe khách Hiệp Tiến

  Hành Trình :
  An Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Xe Khách Thưởng Nga Chuyên Tuyến Mỹ Đình - Bắc Kan - Chợ Đồn

  Hành Trình :
  Hà Nội Bắc Kạn

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Khánh Hòa TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Khánh Hòa TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Sóc Trăng

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Sóc Trăng TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Lâm Đồng Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 135,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Khánh Hòa Lâm Đồng

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Thuận Thảo

  Hành Trình :
  Phú Yên Gia Lai

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Thuận Thảo

  Hành Trình :
  Gia Lai Phú Yên

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Dũng Thảo

  Hành Trình :
  Yên Bái Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Dũng Thảo

  Hành Trình :
  Hà Nội Yên Bái

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Hưng Thành

  Hành Trình :
  Hà Nội Bắc Kạn

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Hưng Thành

  Hành Trình :
  Bắc Kạn Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Tuấn Hiền

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 130,000

  vnd

 • Nhà xe Tuấn Hiền

  Hành Trình :
  Sơn La Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 125,000

  vnd

 • Nhà xe Đức Phúc

  Hành Trình :
  Hà Nội Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 125,000

  vnd

 • Xe Khách Đại Thắng

  Hành Trình :
  Thanh Hóa Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 125,000

  vnd

 • Xe Khách Đại Thắng

  Hành Trình :
  Hà Nội Thanh Hóa

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Kim Ngân

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh An Giang

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Kim Ngân

  Hành Trình :
  An Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Nhà xe Ngọc Phương

  Hành Trình :
  Hà Nội Lạng Sơn

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Nhà xe Đức Phúc

  Hành Trình :
  Hà Nội Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Nhà xe Tuyến Nam

  Hành Trình :
  Hà Nội Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Quảng Ninh Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Ô Tô Số 10

  Hành Trình :
  Quảng Ninh Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Nhà xe Trường Nga

  Hành Trình :
  Hà Nội Bắc Kạn

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Ô Tô Số 10

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Nhà xe Trường Nga

  Hành Trình :
  Bắc Kạn Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Quảng Ninh Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Thường Lan

  Hành Trình :
  Thanh Hóa Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Thường Lan

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Thanh Hóa

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Thanh Hóa Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Thanh Hóa

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Thanh Hóa Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Thanh Hóa

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Dung Phong

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Thanh Hóa

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách Dung Phong

  Hành Trình :
  Thanh Hóa Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách CPXK Thanh Hoá

  Hành Trình :
  Thanh Hóa Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 120,000

  vnd

 • Xe khách CPXK Thanh Hoá

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Thanh Hóa

 • Lịch Trình :
 • 115,000

  vnd

 • Xe khách Mai Linh

  Hành Trình :
  An Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 115,000

  vnd

 • Xe khách Mai Linh

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh An Giang

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách HTXVT Quyết Tiến

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Yên Bái

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách HTXVT Quyết Tiến

  Hành Trình :
  Yên Bái Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Yên Bái

  Hành Trình :
  Yên Bái Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Yên Bái

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Yên Bái

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Hiếu Sâm

  Hành Trình :
  Hà Nội Yên Bái

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Hiếu Sâm

  Hành Trình :
  Yên Bái Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Hùng Liên

  Hành Trình :
  Yên Bái Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Hùng Liên

  Hành Trình :
  Hà Nội Yên Bái

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Tiệp Mai

  Hành Trình :
  Hà Nội Lạng Sơn

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Tiệp Mai

  Hành Trình :
  Lạng Sơn Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Kiên Giang

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Kiên Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Nhà xe Tiệp Mai

  Hành Trình :
  Hà Nội Lạng Sơn

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách HTXVT Thành Công

  Hành Trình :
  Hà Giang Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách HTXVT Thành Công

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Hà Giang

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Thái Nguyên

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Hà Giang

 • Lịch Trình :
 • 110,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Thái Nguyên

  Hành Trình :
  Hà Giang Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 105,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Đồng Tháp TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 105,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Đồng Tháp

 • Lịch Trình :
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bản quyền @ cars.net.vn

bến xe khách, tuyến xe, thông tin xe khách, tra cứu thông tin xe khách, gio di cua xe khách

Đóng quảng cáo[X]
Abit
Đóng quảng cáo[X]
Abit