Tra cứu thông tin xe khách,bến xe khách
 Tìm kiếm nhanh tuyến xe
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
 • Xếp theo giá
 • Các hãng xe
 • Nơi xuất phát
 • Nơi đến
 • 260,000

  vnd

 • XNVTTMNT BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 260,000

  vnd

 • XNVTTMNT BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 260,000

  vnd

 • XNVTTMNT BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 260,000

  vnd

 • XNVTTMNT BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Xe khách Mận Vũ

  Hành Trình :
  Hà Tĩnh Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Xe khách Mận Vũ

  Hành Trình :
  Hà Nội Hà Tĩnh

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Xe khách Ngọc Hoan

  Hành Trình :
  Hà Nội Hà Tĩnh

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Xe khách Ngọc Hoan

  Hành Trình :
  Hà Tĩnh Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Nhà xe Bùi Ngọc Dũng

  Hành Trình :
  Lai Châu Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Nhà xe Bùi Ngọc Dũng

  Hành Trình :
  Hà Nội Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Nhà xe Hà Sơn

  Hành Trình :
  Hà Nội Lào Cai

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Nhà xe Hà Sơn

  Hành Trình :
  Lào Cai Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Nhà xe Đại Phát

  Hành Trình :
  Lào Cai Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 250,000

  vnd

 • Nhà xe Đại Phát

  Hành Trình :
  Hà Nội Lào Cai

 • Lịch Trình :
 • 230,000

  vnd

 • Xe khách Hưng Long

  Hành Trình :
  Hà Nội Quảng Bình

 • Lịch Trình :
 • 230,000

  vnd

 • Xe khách Hưng Long

  Hành Trình :
  Quảng Bình Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 225,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Sơn La Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 225,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Lào Cai Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Lào Cai

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Hà Tĩnh

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Xe khách Mạnh Hà

  Hành Trình :
  Hà Tĩnh Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Đại Phát

  Hành Trình :
  Hà Nội Quảng Ninh

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Mai Linh

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Bắc Sơn

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Bắc Sơn

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Bắc Sơn

  Hành Trình :
  Sơn La Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Luyện Quang

  Hành Trình :
  Sơn La Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Luyện Quang

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Ngọc Thuận

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Ngọc Thuận

  Hành Trình :
  Sơn La Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Huy Vịnh

  Hành Trình :
  Sơn La Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Nhà xe Huy Vịnh

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 220,000

  vnd

 • Xe khách cao cấp Bắc Sơn

  Hành Trình :
  Hà Nội Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 215,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Lâm Đồng

 • Lịch Trình :
 • 215,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Lâm Đồng TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 215,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Lâm Đồng TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 215,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Lâm Đồng

 • Lịch Trình :
 • 215,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  Lâm Đồng TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 215,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Trang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Lâm Đồng

 • Lịch Trình :
 • 210,000

  vnd

 • Nhà xe Thuận Thảo

  Hành Trình :
  Bình Định Lâm Đồng

 • Lịch Trình :
 • 210,000

  vnd

 • Nhà xe Thuận Thảo

  Hành Trình :
  Lâm Đồng Bình Định

 • Lịch Trình :
 • 210,000

  vnd

 • Xe Trà Lan Viên tuyến Sài Gòn- Nha Trang, Cam Ranh

  Hành Trình :
  Khánh Hòa TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 210,000

  vnd

 • Nhà xe Phương Nam

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 210,000

  vnd

 • Nhà xe Minh Dũng

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 210,000

  vnd

 • Nhà xe Minh Dũng

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 205,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 205,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Sơn La Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Xe khách Vạn Xuân

  Hành Trình :
  Hà Nội Nghệ An

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Xe khách Vạn Xuân

  Hành Trình :
  Nghệ An Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Thuận Thảo

  Hành Trình :
  Phú Yên Đà Nẵng

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Thuận Thảo

  Hành Trình :
  Đà Nẵng Phú Yên

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Xe khách Phú Quý

  Hành Trình :
  Hà Tĩnh Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Xe khách Phú Quý

  Hành Trình :
  Hà Nội Hà Tĩnh

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Bằng Phấn

  Hành Trình :
  Hà Giang Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Bằng Phấn

  Hành Trình :
  Hà Nội Hà Giang

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Cầu Mè

  Hành Trình :
  Hà Nội Hà Giang

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Cầu Mè

  Hành Trình :
  Hà Giang Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Quang Hạnh

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Hoàng Sâm

  Hành Trình :
  Lai Châu Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Hoàng Sâm

  Hành Trình :
  Hà Nội Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Liên Hưng

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Minh Dũng

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Nam Phương

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Khánh Hòa

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Thanh Ly

  Hành Trình :
  Cao Bằng Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 200,000

  vnd

 • Nhà xe Thanh Ly

  Hành Trình :
  Hà Nội Cao Bằng

 • Lịch Trình :
 • 195,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Thái Nguyên

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 195,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Thái Nguyên

  Hành Trình :
  Sơn La Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 190,000

  vnd

 • Nhà xe Thành Bưởi

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Lâm Đồng

 • Lịch Trình :
 • 190,000

  vnd

 • Nhà xe Thành Bưởi

  Hành Trình :
  Lâm Đồng TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bản quyền @ cars.net.vn

bến xe khách, tuyến xe, thông tin xe khách, tra cứu thông tin xe khách, gio di cua xe khách

Đóng quảng cáo[X]
Abit
Đóng quảng cáo[X]
Abit