Tra cứu thông tin xe khách,bến xe khách
 Tìm kiếm nhanh tuyến xe
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
 • Xếp theo giá
 • Các hãng xe
 • Nơi xuất phát
 • Nơi đến
 • 380,000

  vnd

 • XNVTTMNT BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • XNVTTMNT BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CTY TNHH HỒNG HẢI

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CTY TNHH HỒNG HẢI

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CT TNHH MINH DŨNG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CT TNHH MINH DŨNG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CT TNHH MINH DŨNG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CT TNHH MINH DŨNG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • Cty XK Bắc Giang

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CTY CPVTTB BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CTY CPVTTB BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CTY CPVTTB BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 380,000

  vnd

 • CTY CPVTTB BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 375,000

  vnd

 • Nhà xe Xây Dương

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 375,000

  vnd

 • Nhà xe Xây Dương

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 375,000

  vnd

 • Nhà xe Thông Lan

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 375,000

  vnd

 • Nhà xe Thông Lan

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 370,000

  vnd

 • Nhà xe Phi Hiệp

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Ngân Hà

  Hành Trình :
  Hà Nội Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Ngân Hà

  Hành Trình :
  Lai Châu Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Hoàng Anh

  Hành Trình :
  Hà Nội Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Hoàng Anh

  Hành Trình :
  Lai Châu Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Lê Dũng

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Lê Dũng

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Nam Oanh

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Nam Oanh

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Cường Tâm

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Cường Tâm

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Hùng Hà

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Hùng Hà

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Trung Dũng

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Trung Dũng

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Tuấn Nga

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Tuấn Nga

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Nam Liên

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Nam Liên

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 350,000

  vnd

 • Nhà xe Tuấn Nga

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 320,000

  vnd

 • Nhà xe Hưng Thành

  Hành Trình :
  Điện Biên Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 320,000

  vnd

 • Nhà xe Hưng Thành

  Hành Trình :
  Hà Nội Điện Biên

 • Lịch Trình :
 • 320,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 320,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Lai Châu Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 310,000

  vnd

 • CTY CPXK BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Giang TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 310,000

  vnd

 • CTY CPXK BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Giang

 • Lịch Trình :
 • 310,000

  vnd

 • CTY CPXK BẮC GIANG

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Ninh

 • Lịch Trình :
 • 310,000

  vnd

 • CTY CPXK BẮC GIANG

  Hành Trình :
  Bắc Ninh TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 310,000

  vnd

 • XN TTCPVT MINH LIÊN

  Hành Trình :
  Bắc Ninh TP.Hồ Chí Minh

 • Lịch Trình :
 • 310,000

  vnd

 • XN TTCPVT MINH LIÊN

  Hành Trình :
  TP.Hồ Chí Minh Bắc Ninh

 • Lịch Trình :
 • 300,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Long Vượng

  Hành Trình :
  Kom Tum Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 300,000

  vnd

 • Xe khách CPVT Long Vượng

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Kom Tum

 • Lịch Trình :
 • 300,000

  vnd

 • Nhà xe Sao Việt

  Hành Trình :
  Lào Cai Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 300,000

  vnd

 • Nhà xe Sao Việt

  Hành Trình :
  Hà Nội Lào Cai

 • Lịch Trình :
 • 300,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Lai Châu Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 300,000

  vnd

 • Xe khách Khánh Thịnh

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 280,000

  vnd

 • Nhà xe Trường Sinh - Xe giường nằm cao cấp

  Hành Trình :
  Nam Định Sơn La

 • Lịch Trình :
 • 280,000

  vnd

 • Nhà xe Trường Sinh 26B-002.81

  Hành Trình :
  Sơn La Nam Định

 • Lịch Trình :
 • 280,000

  vnd

 • Nhà xe Anh Tú

  Hành Trình :
  Lai Châu Hà Nội

 • Lịch Trình :
 • 280,000

  vnd

 • Nhà xe Anh Tú

  Hành Trình :
  Hà Nội Lai Châu

 • Lịch Trình :
 • 272,000

  vnd

 • Xe khách Thành Vinh

  Hành Trình :
  Nghệ An Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 272,000

  vnd

 • Xe khách Thành Vinh

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Nghệ An

 • Lịch Trình :
 • 265,000

  vnd

 • Xe khách CPVT 2/9 Sơn La

  Hành Trình :
  Sơn La Thái Nguyên

 • Lịch Trình :
 • 265,000

  vnd

 • Xe khách CPVT 2/9 Sơn La

  Hành Trình :
  Thái Nguyên Sơn La

 • Lịch Trình :
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bản quyền @ cars.net.vn

bến xe khách, tuyến xe, thông tin xe khách, tra cứu thông tin xe khách, gio di cua xe khách

Đóng quảng cáo[X]
Abit
Đóng quảng cáo[X]
Abit